Publicerad: fredag, 10 september, 2010 - 12:50Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Barn prioriteras på stadsbiblioteket

Aktiviteter riktade till barn prioriteras av stadens kulturnämnd i budgetförslaget för nästa år, bland annat föreslår nämnden en barnfestival. Samtidigt konstateras att Barnens söndag som nästa år firar 25-årsjubileum måste minskas ner till fyra evenemang per år i stället för de ursprungliga sex, detta eftersom pengarna inte räcker till fler. Också ifråga om renovering och förnyande av inventarier på stadsbiblioteket föreslås barnavdelningen få prioritet under 2011.