Publicerad: torsdag, 15 april, 2010 - 12:44Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

"Alandica behöver kulturkoordinator"

Landskapets kulturbyrå ska utreda behovet av att anställa en kulturkoordinator vid Alandica. -Det har påtalas att en koordinator för de kulturella evenemangen i Alandica behövs, senast vid den diskussion då Alandicas första verksamhetsår utvärderades, säger kulturkonsulent Yvonne Törneroos. Det är än så länge oklart vem som skulle finansiera en sådan tjänst.