Publicerad: onsdag, 23 april, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:14

Valdemar Nyman - en thul i Thule

Skriftställaren och landsprosten Valdemar Nyman "debuterade" som poet och gav ut sin första diktsamling Thul i Thule vid 87 års ålder. Han intervjuades då av Kiki Alberius-Forsman som emellertid inte fick många sylar i vädret, för Valdemar klarade bra av att prata utan föregående frågor. Programmet sändes första gången under rubriken Om koögon och stjärnor i februari 1991, Kulturen idag är en nedklippt version av det programmet.