Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 januari, 2015 - 11:40Uppdaterad: måndag, 19 september, 2016 - 10:29

Utö lots- och fyrsamhälle i helfigur

Där Finland börjar kallar Martin Öhman sitt digra verk om  barndomsön Utö, strax öster om Skiftet. Fram till mitten av 1800-talet hörde Utö faktiskt till Åland! Kring fyr, lotsstation och militärförläggning växte ett tjänstemannasamhälle fram som när det var som störst omfattade cirka 150 personer. Idag bebos Utö av ett 40-tal bofasta som lyckas hålla både skola och butik vid liv, men dagens Utöbor har inte längre sin försörjning på ön. Militären har lämnat Utö och lotsarna kommer numera endast vid behov, fyren är sedan länge automatiserad. Om öns dramatiska historia med många svåra förlisningar berättar Martin Öhman i dagens program. Redaktör är Eva Nyberg

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »