Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 14 oktober, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:53

Tydligare regler för kulturstipendier

Kulturdelegationen har nyligen godkänt förnyade regler för hur kulturstipendier ska beviljas. Det gäller både understöd till enskilda kulturarbetare i form av kulturstipendier och arbetsstipendier men också projektunderstöd för kulturprojekt. En konkret förändring är att sista ansökningsdatum för stipendier till enskilda kulturarbetare tidigareläggs, från april till 15 februari. Projektunderstöd kan numera sökas också av lösa sammanslutningar, man behöver alltså inte vara en registrerad förening, och också kommuner och institutioner kan söka PAF medel för kulturprojekt. Kulturdelegationen ser gärna att finansiering söks från flera olika håll och kan man bevisa att ett kulturprojekt befrämjar jämställdhet, mångfald och hållbarhet och samtidigt är nyskapande och gagnar Ålands kulturliv i stort ligger man bra till. De nya reglerna börjar gälla från årsskiftet. Kulturkonsulent Yvonne Törneroos intervjuas av Eva Nyberg.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »