Publicerad: torsdag, 13 november, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:42

Skenet bedrar - om västerländskt engagemang i Afghanistan

Juristen Klaus Ilmonen, i många år bosatt i Mariehamn, har nyligen gett ut en bok om sina erfarenheter som underrättelseofficer inom den finska delen av de USA-ledda ISAF styrkorna i Afghanistan. Leaving theatre heter boken som utkommit på PQR Kultur. I den beskriver Ilmonen dels sina egna upplevelser av förberedelserna för och de sex månaderna i tjänst i detta krigshärjade och avlägsna land, men reflekterar också kring vilka bevekelsegrunder de olika deltagande länderna egentligen haft för sin intervention. Att tala om demokrati är viktigare för hemmapubliken än för afghanerna konstaterar han bland annat. För Finlands del var Afghanistanengamanget snarast ett duglighetstest inför NATO menar Ilmonen. Redaktör är Eva Nyberg