Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 10 oktober, 2018 - 11:40Uppdaterad: onsdag, 10 oktober, 2018 - 11:40
  • Författaren Carina Wolff-Brandt och hennes nya bok

Skärgårdshistoria i lättläst form

Författaren Carina Wolff-Brandt fick sitt genombrott med boken Strandsatta, Kvinnoöden från Finska viken till Ishavet 2001. Sedan dess har hon skrivit huvudsakligen för barn men återkommer nu med en vuxenbok, en populärvetenskaplig skildring av tiden 1669-1809 i den åboländska skärgården.

Piga, klockare, inhysing, lots. Skärgårdsöden 1669-1809 heter boken som Carina Wolff-Brandt nyligen gett ut på sitt eget förlag Vingpennan. Den här veckan har hon besökt Åland för att träffa både yngre och äldre läsare och presentera boken. I boken blandar hon faktabaserade avsnitt med fiktion där hon gestaltar sina anmödrars och anfäders känslor och tankar kring de farsoter, hårda livsvillkor och krigshändelser som drabbar dem. Boken är rikt illustrerad med vackra teckningar av Jenny Wiik, ett ovanligt grepp för en vuxenbok men vi ville inte återanvända samma kartor och samma kungaporträtt som finns i alla andra böcker om den här tiden säger författaren. Hennes förhoppning är att boken ska bidra till att sprida kunskap om den långa epok då Finland och Sverige var ett och samma rike, en tid som idag utelämnas nästan helt ur historieundervisningen i gymnasierna säger Carina Wolff-Brandt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »