• Cecilia Wickström, musiker, pedagog och initiativtagare till ett musikläger för tjejer, talade bland annat om ungdomsgårdarnas och Pub Bastuns betydelse för unga musikintresserade. Foto: Felix Quarnström
  • Under seminariets andra halva fick deltagarna i grupp diskutera de frågor som tagits upp. Foto: Felix Quarnström
Vi hör Cecilia Wickström, Barbro Sundback, Yvonne Törneroos, Kaj Backas och Tom Eckerman
Publicerad: onsdag, 26 april, 2017 - 10:21

Seminariet för den åländska musikens framtid

I helgen hölls ett seminarium dit musikutövare, politiker och tjänstemän med kulturen som sitt område och andra som i antingen yrke eller intresse är inblandade i det åländska musiklivet var inbjudna. Kulturdelegationen, som stod som arrangörer, tog upp till diskussion sådana frågor som hur man kan skapa en översiktsbild över hur musikverksamheten på Åland ser ut, möjligheten att skapa ett musikverk för självstyrelsejubileumet 2021-22, upprättandet av ett arkiv över åländsk musik genom tiderna, hur man kan fånga upp, stöda och motivera musikintresserade ungdomar och om bandkulturen verkligen är död.

De närmare trettio musikpersonligheter som samlades i ett av Alandicas konferensrum representerade både den yngre och den äldre generationen, fin- och fulkulturen och det förflutna och framtiden. Föredrag gavs av Krister Norrgran, kulturdelegationens ordförande, Björn Blomqvist, rektor vid Ålands musikinstitut, Cecilia Wickström, musikpedagog och Barbro Sundback, ordförande för Kulturföreningen Katrina.
Trots mångfalden var de flesta eniga i sak i de frågor som togs upp. Vikten av att fånga upp och stöda de unga som vill utöva musik, oavsett form, poängterades. Det gjorde också betydelsen av att som samhälle profilera sig musikaliskt, och Wickström drog paralleller till Island, ett annat litet ösamhälle som blivit världskänt för sin musikscen. Som eventuella åtgärder i den frågan diskuterades ett upprättande av ett digitalt arkiv, som skulle göra den åländska musikscenen genom historien överskådlig, samt att utnyttja de ålänningar som lyckats med att sprida sin musik ut i världen som inspiratörer.