Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 27 februari, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:33

Samarbete mellan Kastelholms och Åbo slott, förr och nu

Bengt Selin från Åbo museicentral gästade igår Åland på inbjudan av verksamhetsledaren för Kastelholms slott Silvana Fagerholm-Sjöblom. Han var här för att prata om samarbetet mellan Åbo slott och Kastelholms slott under Vasa-tiden på 1500-talet men också som ett led i ett dagsaktuellt samarbete kring museipedagogik. Åbo slott har nästan fyra gånger så många besökare årligen som Kastelholm, men så har slottet där också öppet året runt. Satsningar med olika teman och ett aktivt samarbete med skolorna ingår i Åbo slotts utåtriktade verksamhet. Diskussioner om miljön runt slottet  förs också i Åbo berättar Bengt Selin. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »