Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 november, 2018 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 6 november, 2018 - 11:40

Rita Jokiranta i ny utställning

In the mind of others är rubriken för Rita Jokirantas nya utställning på Galleri Huuto i Helsingfors. I fem parallella videoprojektioner visar hon  bilder filmade huvudsakligen i New York och Paris, under de residensstipendier hon åtnjutit i de bägge städerna.

Verket har formats likt ett pussel och reflekterar tanken att allt i verkligheten sker parallellt, slumpm,ässigt och i flera skikt, kanske utan samband till varandra : Bilderna är snabba reflektioner och flyktiga observationer från världen runt oss säger Rita Jokiranta själv. Hon har använt sig av speglingseffekter där en spegling ååterspeglas i en annan samtidigt som verkligheten framträder bakom dem. Betraktaren befinner sig mitt i verket där det mesta också är i rörelse: vatten som rinner, människor som går, tåg som rör sig, rulltrappor som åker uppåt och nedåt. Det är ett självständigt systerverk till inmstallationer Life as it flees från 2017. Rita Jokiranta berättar också om sin nyligen avslutade residensvistelse i New York och sitt deltagande i konstutställningar i USA. På Åland får vi se hennes verk under 2019, om allt går som planerat.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »