Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 20 november, 2018 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 november, 2018 - 11:40
  • Statsarkivarie Reinhold Hausen, foto Statsarkivet
  • Petra Hakala, första arkivarie vid Svenska litteratursällskapet

Reinhold Hausen - statsarkivarie och ålänning

Reinhold Hausen föddes i Skarpans 1850, växte upp i Helsingfors där han gjorde sin livsgärning som statsarkivarie innan han på ålderns höst återvände till Åland och Germundö gård. Han avled 1942 och är nu föremål för Petra Hakalas doktorsavhandling.

Det är framför allt Hausens verk inom Svenska litteratursällskapet i Finland som Petra Hakala intresserar sig för. Hon arbetar själv som första arkivarie vid SLS som Hausen var med och byggde upp i slutet av 1800-talet. Vad som arkiveras styr också vilken historieskrivning vi får påpekar Petra Hakala som  finner att attityderna till vad som är viktigt att spara för eftervärldens forskare har förändrats över tid. Som statsarkivarie var det främst de officiella och politiska skrifterna som Hausen såg till att man arkiverade men redan där intresserade han sig också för privata arkivsamlingar. På SLS var man inledningsvis främst intresserad av handlingar från säterier och stormän men insåg tämligen snart värdet av dokumentation också av vanligt folks liv och leverne. SLS skickade ut egna informanter som intervjuade nyckelpersoner runt om i svenskfinland, också på Åland. Hur det insamlade materialet sedan värderades avgjorde bl a Hausen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »