Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 25 januari, 2019 - 11:40Uppdaterad: fredag, 25 januari, 2019 - 11:40
  • Kultur- och fritidsdirektör Fredrika Sundberg och kulturledaren Lars Midbjer ansvarar för stadens konstanskaffningar

En procent blir 0,7 procent i stadens nya konstplan

En ny konstplan för stadens konstinköp och förvaltning har nu tagits fram av kulturledaren Lars Midbjer och också antagits av stadens kultur- och frititdsnämnd. I den föreslås ändringar i den sålkallade procentprincipen för konstnärlig utsmyckning men trots lägre procentsats tror Midbjer att utfallet kan bli mer pengar till konsten.

Sedan 2001 har Mariehamns stad tillämpat principen att en procent av byggkostmnaderna vid om- och nybyggen har avsatts för konstnärlig gestaltning i de nya byggnaderna. Pengarna har alltså varit låsta till en specifik byggnad. Nu ändras både procentsats och principer så att 0,7% av stadens totala investeringsbudget varje år avsätts för konstnärlig gestaltning inom staden, utan att pengarna låses vid ett specifikt byggprojekt. I och med att utgångssumman nu inkluderar även investeringar i exempelvis gator tror Lars Midbjer att man trots den lägre procentsatsen kan komma upp i högre summor för konständamål framöver. Hans förhoppning är att den nya konstplanen börjar tillämpas från 2020. En genomgång och omregistrering av stadens konstinnehav pågår också under våren.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »