Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 april, 2019 - 11:40Uppdaterad: fredag, 26 april, 2019 - 11:40
  • Museichef Hanna Hagmark, antikvarie Anna grönholm och intendent Heidi Viktorsson har skapat den nya besökarupplevelsen ombord på Pommern
  • Museichef Hanna Hagmark demonstrerar en av de interaktiva informationsstationerna
  • Heidi Viktorsson och Hanna Hagmark nere på nedersta däck där en ljus och ljudshow möter besökaren

Pommern 100 dagar under segel

Den 1 maj kl 11.00 öppnar den fyrmastade barken Pommern åter för besökare. Det är inte bara dockan hon ligger i som är ny - hela besökskonceptet är nytt med allt från audioguider till interaktiva informationsstationer ombord. Fartyget är nu också tillgängligt för rullstolsburna genom de hissar och ramper som har byggts ombord. Allting är gjort utan att göra åverkan på det genuina, ursprungliga och är lätt att återställa betonar museichef Hanna Hagmark, som tillsammans med intendent Heidi Viktorsson och antikvarie Anna Grönholm ansvarar för den nya besökarupplevelsen.

Genom audioguider får besökaren bekanta sig med besättningen ombord. Det är en fiktiv besättning man har skapat, men allt är baserat på verkliga berättelser om livet ombord ur dagböcker, brev och publicerade skrildringar av livet ombord på Pommern. Vi vill att besökarna verkligen ska få uppleva och känna hur det var att göra en resa från Mariehamn till Australien, via Kaphorn till England och hem till Åland igen på 1930-talet understryker Hanna Hagmark. Det gör man på olika sätt på de tre däcken där lastrummet längst ner bjuder på en rent emotionell ljud och ljusupplevelse av storm, man över bord och annan dramatik som hörde till de här resorna. Den nya utställningen har totalt kostat 1,75 miljoner euro att förverkliga - och finansieringen har gjorts enbart med privata medel: större donationer från rederier, försäkringsbolag och fonder men också crowd funding och det är museichefen speciellt stolt över. Utöver penningdonationerna tillkommer alla timmar frivilligt arbete som volontärerna har bidragit med.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »