Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 oktober, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:52

Polishuset först ut?

Poliser brukar intressera sig för promille - nu kan de bli försökskaniner för enprocentsprincipen! Nu finns nämligen principer, utarbetade av en arbetsgrupp under kulturdelegationen,  för hur landskapet ska tillämpa principen om att enprocent av de totala kostnaderna för offentliga byggen ska öronmärkas för konstnärlig utsmyckning. Förhoppningen är att de nya reglerna börjar tillämpas redan nästa år. Det planerade nya polishuset ligger bra till som första större projekt! Men enprocentsregeln gäller också renoveringar, tillbyggnader och satsningar i infrastruktur som vägar, broar, färjor och parker. Gränsen för projekt som omfattas har satts till 500 000 euro eller 300 kvadratmeters omfattning. Konstintendent Susanne Procopé-Ilmonen och Peter Winqvist reder ut begreppen i dagens upplaga av Kulturen! Redaktör Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »