Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 27 april, 2018 - 11:40Uppdaterad: fredag, 27 april, 2018 - 12:18

Övervakning som fysisk ångest

Encryption var titeln på en föreställning som gavs igår kväll på Ålands konstmuseum av två unga norska konstnärer: dansaren Tony Tran och videokonstnären Andreas Daugstad Leonardsen. Underrubriken var Danskonst utmanar massövervakning.Någon dans i traditionell bemärkelse handlade det inte om. Tony Trans främsta uttrycksmedel var istället andningen som han varierade i häftighet och styrka medan hans kropp successivt började röra sig i i konvulsioner eller spastiska ryckningar. Det var mycket obehagligt att se kommenterade några i publiken efteråt, det var som att sitta och se på ett epileptiskt anfall utan att ingripa. Dansarens avsikt var just att överföra det fysiska obehaget till publiken förklarade Tony Tran efteråt. Den andra delen av föreställningen bestod av en videosekvens signerad Andreas Daugstad Leonardsen där dansaren också flimrade förbi i några scener. Föreställningen Encryption gavs som ett arrangemang av Nordens Institut på Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »