Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 maj, 2019 - 11:40Uppdaterad: onsdag, 26 juni, 2019 - 10:52
  • Ekon mag Matts Andersson, författare till biografin över Otto Andersson

Otto Andersson - en kulturell gigant på sin tid

När Ålands kulturstiftelse häromveckan höll sitt vårmöte gästades mötet av Matts Andersson som i fjol gav ut en biografi över Vårdösonen Otto Andersson: musikforskare, professor, kulturpersonlighet och samhällspåverkare.

Hans betydelse för bevarande av den åländska folkmusikskatten är oomtvistad men vidden av hans livsgärning kanske inte längre bekant för envar. Att med endast fyra års folkskola och en utbildning till kantororganist i botten avancera till rektorsposten vid Åbo Akademi är en prestation i sig men bara en liten skärva av allt Otto Andersson hann med under sitt 90 åriga liv. Han föddes för 140 år sedan som yngsta barn i en syskonskara om sju i Vårdö och gick ur tiden för 50 år sedan. Musiken var hans stora kärlek och han var den första som forskade i finländsk musik säger Matts Andersson. Han tog initiativ till  de stora sångfesterna i Mariehamn när 1900-talet var ungt som samlade tusentals åhörare och medverkande. Han grundade Sibeliusmuseet i Åbo liksom Åbos sjöfartsmuseum, han grundade Föreningen Brage som värnar om den folkliga kulturen. också Ålandsfrågan engegerade honom, men hans linje var en annan än Julius Sundbloms och debatterna blev stundtals hätska. Han var själv en frän debattör säger Matts Andersson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »