Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 20 september, 2018 - 11:40Uppdaterad: torsdag, 20 september, 2018 - 11:40
  • Victoria Lundgren med de två romaner som diskluteras i de öppna bokcirklarna i höst

Öppna bokcirklar på stadsbibilioteket

De öppna bokcirklarna i stadsbibliotekets regi fortsätter också i höst med två träffar, en i oktober och en i november. Nu står två italienska romaner i tur att diskuteras - varför just de får du veta i dagens program!

Det är Victoria Lundgren som ansvarar för de öppna bokcirklarna på stadsbiblioteket som nu hålls för femte året. Det här är en av de roligaste arbetsuppgifterna jag har här säger Victoria som också är den som väljer böcker som ska läsas och diskuteras - i samarbete med sina kolleger. Att diskutera en bok man har läst med andra fördjupar ens upplevelse av boken konstaterar hon, vis av erfareneheten från de bokcirklar hon hittills haft. Vi tycker aldrig lika, det framkommer alltid nya infallsvinklar på böckerna som jag själv inte alls hade reflekterat över. Tio personer är maxgränsen för deltagare per gång,men blir intresset väldigt stort kan man dubblera en cirkel kring en populär bok. Det gjorde man då Kjell Westös den svavelgula himlen stod på programmet.  Anmäler sig gör man via bibliotekets hemsida.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »