Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 18 mars, 2015 - 11:40Uppdaterad: måndag, 19 september, 2016 - 10:24

Nya galleriet öppnar norra dörren

Idag öppnar det nya galleriet i stadsbibliotekets bottenvåning. Utrymmena delas av å ena sidan Ålands konstmuseum som i de inre rummen visar en basutställning i liten skala under namnet Lilla ÅKM, å andra sidan Ålands konstförening som under namnet Galleri Norra dörren ska stå för den löpande utställningsverksamheten i rummet närmast gatan. Första utställningen knyter an till de förestående litterarturdagarna och går under namnet Litteretur, det är konst gjord av böcker som har lämnats in till Emmaus men inte går att sälja. Fantasin känner inga gränser: här finns allt från en blomlåda i en avskriven trädgårdsbok till en hel länsstol inklädd i ungdomsböcker. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »