Publicerad: fredag, 24 oktober, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:48

Nordiska sjömän på Kongofloden

Den här veckan gästades Ålands sjöfartsmuseum av direktören för Norskt maritimt museum, Espen Waehle. Han var inbjuden som föreläsare i museets serie På blodigt allvar, som knyter an till den pågående specialutställningen På resa med Chiefen och Sally Jones. Waehle har länge forskat om människorna i det inre av Kongo och deras kontakter med omvärlden och kom då underfund med att sjömän från de nordiska länderna var väl representerade i fartygstrafiken längs Kongofloden. Eftersom de belgiska myndigheterna fortfarande håller material från sitt kolonialstyre hemligstämplat har brev, dagböcker och böcker skrivna av de här sjömännen utgjort en viktig informationskälla till vad som egentligen pågick i Afrikas hjärta under slutet av 1800- och början av 1900-talet. Några åländska sjömän har Waehle ännu inte stött på, men de kan finnas! Totalt ett tusental nordbor jobbade inom sjöfarten längs Kongofloden. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »