Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 18 januari, 2019 - 11:40Uppdaterad: fredag, 18 januari, 2019 - 11:40
  • Projektledaren Eva Ritter bland mängder av fotografier tagna av unga i Norden

Nordisk ungdomskultur i ny utställning

Nordspor heter en ny utställning som visas på Nordens Institut. Den berättar om nordisk ungdomskultur utanför de stora städerna - i nordligaste Norge och i Sönderjylland i Danmark.

180 unga i Nordnorge respektive Sönderjylland har medverkat i utställningen som är det konkreta resultatet av ett projekt initierat av Nordisk info-kontoret i Flensburg i gränsområdet mellan Tyskland och Danmark. Vi ville veta hur de unga utanför de stora städerna ser på sig asjälva, vad de tycker om att göra och om deras drömmar beröttar projektledaren Eva Ritter. Det ordnades workshops med professionella som gav råd och tips men många unga arbetade vidare hemma utanför skoltid. Skillnaden var stor mellan eleverunderlaget i de bägge skolorna och därmed också i slutresultatet. Det är första gången som de bägge skolornas alster sammanställs till en gemensam utställning, här på Åland. Utställningen visas fram till mitten av februari.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »