Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 27 september, 2018 - 11:40Uppdaterad: torsdag, 27 september, 2018 - 11:40
  • Caroline Pipping bland sina nomader i rakubränd lera
  • Ålderdomlig patina bidrar till tidsresa
  • Andra nomader ser mera nutidsförankrade ut
  • Abstrakta målningar omger skulpturerna

Nomader i lera har vandrat in på konstmuseet

Nomader i tid och rum kallar Caroline Pipping sin första separatutställning på Ålands Konstmuseum. Mänskliga figurer i rakubränd lera står i centrum, omgivna av abstrakt måleri

Keramiken kom in i Caroline Pippings konst för några år sedan, via en Mediskurs som ledde till ett utforskande år på Ålands Folkhögskola tillsammans med Paul Bradley som hon beskriver som en viktig och inspirerande mentor. Skulpterandet i lera frigjorde å sin sida hennes måleri från figurer - nu kan jag måla abstrakt konst medan jag tidigare målat figurer och kämpat med deras bakgrund säger Caroline Pipping. Utställningen på konstmuseet är en möjlighet att få visa hela min kapacitet säger hon också och lovordar museet för tillmötesgående och öppenhet. Hon har t ex målat ett verk direkt på en av väggarna, vilket torde vara första gången i museets historia. Att visa tredimensionell konst är viktigt säger konstintendent Susanne Procopé Ilmonen som tror att en utställning som den här kan vara lättare för publiken att ta till sig.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »