Publicerad: torsdag, 17 januari, 2019 - 11:40Uppdaterad: torsdag, 17 januari, 2019 - 11:40

Niornas skrivtävling igång

Scratch, skrivtävlingen för niondeklassister från hela Åland arrangeras också i år inför litteraturdagarna i mars. Årets tema är ensamhet och inspiratören som åker runt till skolorna heter detta år Zandra Lundberg.

Med många fina priser som lockbeten åker Zandra Lundberg nu runt i högstadieskolorna tillsammans med Matilda Nordberg, projektledaren för litteraturdagarna och uppmuntrar niorna att delta. Skrivtävlingen Scratch är mycket fri till sitt upplägg - utgående från det givna temat, som i år alltså är ensamhet, får ungdomarna skriva i den form som passar dem själva bäst - en novell, en låttext, en dikt eller två, ett drama eller en tidningsartikel. Priserna är uppdelade för olika typer av texter så en dikt tävlar inte med en låttext t ex. Sista inlämningsdag är den 1 februari.Kulturen besöktre Föglö grundskola när Zandra och Matilda träffade södra skärgårdens samtliga höägstadieelever, totalt 15 stycken.