Publicerad: fredag, 14 november, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:41

Myten om Edith Södergran punkteras

Det lungsjuka, fattiga geniet och naturbarnet i Raivola på Karelska näset, fjärran från kulturella impulser och intellektuella kretsar - så har poeten Edith Södergran ofta framställts i den mytbildning som växte fram ganska snart efter hennes död 1923. Nu har litteraturvetaren Agneta Rahikainen skrivit dels en doktorsavhandling, dels en populärvetenskaplig version där hon både tecknar en biografi över Södergran och punkterar mytbildningen kring henne. Trots att Södergran är en av de nordiska författare som ägnats mest forskning och doktorsavhandlingar har ingen ny biografi baserad på de ursprungliga källorna skrivts sedan Gunnar Tideströms från 1949. Men nu har Rahikainen alltså gjort det och hittat mycket som inte stämmer. Redaktör är Eva Nyberg