Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 30 augusti, 2018 - 11:40Uppdaterad: torsdag, 30 augusti, 2018 - 11:40
  • Rektorn vid Ålands Musikinstitut Björn Blomqvist

Musikinstitutet tar in band

Inför det här läsåret har Ålands musikinstitut tagit in hela band som undervisas i grupp. Det är ett sätt att bereda fler möjlighet att studera vid institutet och samtidigt ett nytänk pedagogiskt.

Undervisningen vid Ålands musikinstitut har av hävd varit hårt reglerad av en läroplan som utgår från individuella lektioner kombinerade med teoriundervisning och ensemblespel. Läroplanen har följt normerna ivid rikets musikinstitut med återkommande examinationer mm samtidigt som tyngdpunkten legat på den västerländska konstmusiken. Nu öppnar man alltså för en expansion av pop och rocksidan trots att lokalproblematiken kring bandspelningar inte kunnat lösas med en planerad utbyggnad. det berättar rektorn för ÅMI Björn Blomqvist som ser utvecklingspotential och ny dynamik i det nya arbetssättet. Trycket på studieplatserna på ÅMI är fortsatt högt och det gäller alla instrument säger han. Till piano t ex sökte 25 medan endast fem kunde tas in.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »