Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 oktober, 2016 - 11:40Uppdaterad: fredag, 2 februari, 2018 - 10:05
  • Ulrica Lindström är styrelseordförande, Stig Dreijer delegationsordförande i stiftelsen Ålands Vänner r s.

En miljon euro i ny konstfond

En ny konstfond grundades av stiftelsen Ålands vänner vid deras 120 års jubileumsmöte på torsdag kväll. Fonden som är uppkallad efter tidigare konstintendenten Anna-Lena Dreijer får ett grundkapital om en miljon euro, donerat av hennes make Stig Dreijer, tillika ordförande för delegationen för stiftelsen. Anna-Lena Dreijer avled tidigare i år.

Under 25 års tid var Anna-Lena Dreijer verksam som konstintendent vid Ålands konstmuseum och den åländska konsten låg hennes hjärta nära. Att hedra hennes minne med en egen konstfond är därmed naturligt - men storleken på Stig Dreijers donation, en miljon euro är ändå anmärkningsvärd. Det mer än fördubblar det fondkapital som stiftelsen Ålands Vänner förfogar över. Redan idag ägs c 20 % av den konst som Ålands konstmuseum förfogar över av stiftelsen, som också har en representant i landskapets konstnämnd. Den nya konstfonden kan användas inte bara till inköp av konst, främst åländsk, men också till understd och priser till aktiva konstnärer säger Stig Dreijer. Blir fonden framgångsrik är han beredd att dubblera beloppet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »