Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 3 april, 2018 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 3 april, 2018 - 11:40

Det militariserade Åland 1918

Vintern och våren 1918 var den stora oredans tid på Åland då militära enheter från riket, Sverige, Ryssland och Tyskland befann sig i landskapet samtidigt, med sinsemellan helt olika agendor.

Knappt hade Nystadskåren skeppats västerut, bort från Åland så anlöpte tyskarna landskapet  och omkullkastade den avmilitariseringsplan som svenskarna hade förhandlat fram med de stridande parterna i februari 1918. Istället fördes de ryska trupperna nu bort från  Åland som tyska krigsfångar. Från riket anlände  Skärgårdens frikår som stationerades i Vårdö där tyskarna utbildade dem militärt medan kontrollen av landskapet delades upp mellan tyskar och svenskar. Samtidigt pågick en massiv flyktingström tvärs genom landskapet, undan bolsjevikregimen i Ryssland. Om denna dramatiska tid berättar lektorn i historia Dan Nordman.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »