Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 11 november, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:43

Mer pengar för kulturunderstöd i budgetförslaget för 2015

Tack vare att PAF fortsättningsvis går bra har pengatilldelningen till den kulturella sektorn kunnat utökas något för nästa år. Kulturminister Johan Ehn anser att kulturen står sig väl i regeringens budgetförslag. Bland satsningarna  finns fortsatt planering av en scenkonstutbildning liksom en utbyggnad av Ålands musikinstitut, en satsning på enprocents regeln för konstnärlig utsmyckning av offentliga byggen och en räddningsoperation av ljud och bildupptagningar som hotar förstöras. Boken om Märket ska äntligen utkomma liksom två volymer av Det åländska folketsb historia och det arkeologiska krutet läggs på de nya vikingatida fynden i Kvarnbo. Redaktör är Eva Nyberg

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »