Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 februari, 2019 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 26 februari, 2019 - 11:40
  • Leif Jansson, sekreterare i Manskören Åländska Sångare

Manskören Åländska Sångare läggs ner

När MÅSarna nästa vecka samlas till årsmöte har de att ta ställning till styrelsens förslag om att körverksamheten läggs ner. Det är en åldersstigen skara sångare som utgör kören idag - själv tillhör jag de yngsta säger ständige sekreteraren Leif Jansson, som snart ska fylla 77 år. Också körens hedersdirigent Knut Grüssner har åldern inne, han fyller snart 80 år. Körens äldsta medlem har fyllt 95 år.

Egentligen tycker jag inte att det finns underlag för två manskörer på Åland säger Leif Jansson men trots det har Manskören Åländska Sångare under flera decennier samexisterat med Mariehamnskvartetten. Under grundaren Karl-Gunnar Fagerholms tid frodades verksamheten i MÅS som då var den största manskören i hela SvenskFinland. MÅS och MKI har turats om att vara dsen bästa kören säger Leifr Jansson och under senare år är det MK som vunnit den kampen och också haft lättare att rekrytera nya, yngre sångare.Repertoarmässigt har de två körerna också skilt sig åt något, med större tonvikt på åländskla sånger i MÅS enligt Leif Jansson, som sjungit med i bägge. Under många år var MÅSarna ett självskrivet inslag i valborgsfirandet på Uffe på berget, och kören framträdde också regelbundet vid allhelgonauppvaktningarna vid Mannen vid ratten samt under sjödagarna. Unde de senaste åren har körverksamheten legat nere och därför tycker vi att det är dags att upplösa oss som kör, vi kan fortsätta att hålla våra sitsar ändå vår och höst säger Leif Jansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »