Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 mars, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:29

Manligt och kvinnligt språk anno 1964

I Ålands Radios arkiv finns en 25 min lång föreläsning av filosofiemagister Carl-Erik Sundman vid Åbo Akademi med rubriken Manligt och kvinnligt språkbruk. Den sändes i Åländskt landskapsporgram den 1 mars 1964 och utgör ett intressant tidsdokument på temat kvinnligt-manligt respektive jämställdhet, med vissa högaktuella beröringspunkter med dagens debatt om könsneutrala pronomina. Inför den internationella kvinnodagen imorgon är det tankeväckande att konfronteras med attityder och tänkesätt som var rådande ännu för 50 år sedan, som en erinran om att mycket ändå har hänt i kampen för ökad jämställdhet mellan könen, även om mycket arbete ännu återstår! Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »