Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 3 april, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:19

Livlig kulturdiskussion på Kulturfabriken

Ett trettiotal kulturaktiva, både politiker, kulturutövare och kulturbyråkrater hörsammade igår kväll Kulturfabrikens inbjudan till en diskussion under rubriken Hur skapar vi ett blomstrande kulturliv? Bildkonsten var starkt representerad vilket också återspeglade sig i diskussionen som kom att handla mycket om enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning av offentliga byggnader, om konstnärers stipendiemöjligheter och det offentligas konstinköp. Teaterfolk, musiker och författare lyste med sin frånvaro men NIPÅs direktör Jacob Mangwana Hagendal aktualiserade både barnens röst och rytmmusiken som han saknar i vårt i övrigt blomstrande kulturliv. Kommunernas skyldighet att bedriva kulturpolitik betonades av kulturministern som också ville ha en livligare kulturdebatt. Reporter i vimlet var Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »