Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 24 april, 2018 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 24 april, 2018 - 11:40
  • stadsarkitekt Sirkka Wegelius med Björn Olsen och Börje Lasson

Linoljefärgens återkomst

Gamla hus ska målas med gamla metoder. Det slog de inbjudna experterna fast vid det seminarium som senaste vecka ordnades av stadens kulturförvaltning i samarbete med stadsarkitektkontoret.

Under några decennier var linoljefärgen helt ute i målarkretsar, istället användes nya plastfärger med ofta förödande följder för äldre trähus. I och med renoveringarna av Stockholms slott och riksdagshuset på 1980-talet har användningen av linoljefärg fått en renässans i Sverige. Vid det seminarium som ordnades på stadsbiblioteket i torsdags missionerade Björn Olsen och Börje Larsson från Sverige för användandet av de traditionella färgerna men höjde också ett varningens finger: det räcker inte med att använda rätt färg, man måste också veta HUR man ska applicera den och med vilka verktyg. Under plastfärgernas epok kom en hel generation målare att gå miste om den kunskapen och fel applicerad linoljefärg gör ingen glad. Rätt struken, i tre tunna varv med runda penslar skyddar linoljefärgen träet mot röta. För den som vill ha bidrag från stadsbildsfonden för målning av K-märkta hus är det just traditionella färger som gäller.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »