Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 mars, 2019 - 11:40Uppdaterad: torsdag, 28 mars, 2019 - 11:23
  • Litteraturvetaren Ulrika Gustafsson har skrivit en bok om Sally Salminen som utkommer i höst

Kulturen: Sally Salminens liv och författarskap i kommande bok

I höst utkommer litteraturvetaren Ulrika Gustafssons bok Min ljusa stad, om Sally Salminens liv och författarskap, på Svenska litteratursällskapet i Finland och Appell Förlag i Sverige. I helgen berättade hon om den under Mariehamns litteraturdagar.

Det jag har velat göra är att bredda och nyansera den offentliga bilden av Sally Salminen säger Ulrika Gustafsson som i sin research återkommande stött på formuleringar där Salminen beskrivs dels som en en-boks författare, dels som folklivsskildrare. Hon gav ut 16 böcker efter Katrina och hade alltid ett angeläget ärende som hon diskuterade, ämnen ur hennes samtid som många gånger känns aktuella också idag. Gustafssons ger de kritiker medhåll som hävdat att Salminens skrivande var ojämnt och hade varit betjänt av en förlagsredaktörs röda penna. Men hon understryker också att flera av Salminens senare böcker fortfarande förtjänar att läsas. Att som okänt hembiträde i USA skriva en roman som vinner en nordisk romantävling och inom några år har översatts till ett tjugotal språk är så sensationellt att det förstås aldrig kunde upprepas säger Ulrika Gustafsson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »