Publicerad: onsdag, 5 november, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:45

Kulturdelegationen under politisk lupp

Efter tre år på kulturministerstolen tar Johan Ehn nu ett aktivare grepp om kulturpolitiken. Han föreslår förändringar i hur den politiskt tillsatta kulturdelegationen ska utses men framför allt i vilka uppgifter den ska ha. Kulturdelegationen ska göra de politiska prioriteringarna och ange ramarna, men fördelningen av understöd och kulturmedel till enskilda kulturutövare eller projekt ska inte göras av politiker utan av sakkunniga säger Johan Ehn och hänvisar till regeringsprogrammet: det som står där ska gälla också inom kulturpolitiken. Kulturministern efterlyser också en livligare kulturpolitisk debatt och tror sig kunna få en sådan om man frångår principen att alla lagtingspartier också ska ha representanter i kulturdelegationen. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »