Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 maj, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:04

Kulturarv i farozonen

Tusentals timmar bandade intervjuer med sagesmän på Åland, om deras liv, traditioner och språkbruk riskerar nu att förstöras genom att de rent konkret vittrar sönder. De äldsta banden är såkallade trådband och innehåller intervjuer med informanter födda på 1800-talet, gjorda av Matts Dreijer. De är ändå inte i sämsta skicket - den listan toppas av kassettband och film som användes på 1980-talet vars hållbarhet inskränker sig till tiotalet år. En räddningsoperation av den här kulturskatten brådskar konstaterar den arbetsgrupp som har gjort en inventering av läget: landskapsarkivarien Åke Söderlund, etnologen Staffan Beijar på museibyrån och Christian Stormbom, med ett långt förflutet inom mediavärlden. Inspelningarna på såväl ljudband som film måste snarast digitaliseras för att räddas åt eftervärlden. Till detta behövs pengar - så fort som möjligt. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »