Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 oktober, 2018 - 11:40Uppdaterad: onsdag, 24 oktober, 2018 - 11:40
  • Kreativa Geta-barn handleds i tatueringsritande av Imoon Söderlund, Lukas Lantz och Lina Antman.

Kreativa kids - en kulturell vitamininjektion

Eftisverksamhet med prova-på-verksamhet av kulturellt slag, riktad till barn i årskurserna 3-4. Så kan man sammanfatta projektet Kreativa kids som kulturdelegationen tagit initiativ till och som nu testas på försök i några skolor.

Geta, Rangsby och träningsundervisningen är alla med i pilotprojektet som leds av Lina Antman, med syfte att samla erfarenheter och underlag för en bredare satsning över hela landskapet. Det är frivilligt, det är gratis och det erbjuds barnen i direkt anslutning till skoldagen så av föräldrarna krävs inga skjutsar eller andra aktiva insatser för att deras barn ska kunna delta. Förebilden är idrottens Starka barn men det finns också avgörande skillnader i upplägg kan pilotprojektets ansvariga Lina Antman redan nu konstatera. I Kreativa kids byter man inspiratör från gång till annan tex. Marianne Häggblom, föreståndare för Geta skola är mycket positiv till satsningen. För många familjer är det svårt att erbjuda barnen kulturella fritidsaktiviteter t ex vid musikinstitutet eller bild- och formskolan, på grund av avstånd och gles busstrafik. Så här får de åtminstone smaka på olika verksamheter som de annars kanske inte skulle komma i kontakt med säger hon. Ungefär hälften av eleverna i årskurs 3-4 i Geta har valt att delta i Kreativa kids.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »