Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 13 april, 2018 - 11:40Uppdaterad: fredag, 13 april, 2018 - 11:40
  • Konstintendent Susanne Procopé Ilmonen visar samlingarna i magasinet
  • Alla verk finns katalogiserade, både i pappersformat och digitalt

Konstmagasinet visades för allmänheten

Igår gavs allmänheten möjlighet att se den konst som inte visas i konstmuseets utställning just nu, utan finns deponerad i konstmagasinet, under själva utställningslokalen.

Ungefär 20% av den konst museet äger eller har fått som deposition, främst från Ålands Vänner finns utlokaliserad i olika institutioner. Många verk visas också i den nya basutställningen som är betydligt frikostigare vad gäller antalet visade verk än den gamla. Men resten finns alltså magasinerade  och det var dem allmänheten kunde ta del av under en lunchguidning i torsdags.Någon större rusning var det inte till visningen men de som kom fick också se det de ville. Konstintendenterna Susanne Procopé4-Ilmonen och Heidi Berthén berättade utförligt om arbetet bakom konstmuseets kulisser och visade också sådant som aldrig kommer att visas på en utställning för att det helt enkelt inte klarar den påfrestningen. Vilken är dyrgripen undrade någon och svaret var Joel Petterssons verk.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »