Publicerad: fredag, 6 juni, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:00

Konst på Kastelholm

Av konstmuseets totalt c 1000 verk är det en dryg handfull som har Kastelholms slott som motiv. Dem visar man nu över sommaren på just slottet, tillsammans med litografier ur Ålands museums samlingar. I norra längans andra våning finns verken till beskådande, och besökaren lotsas genom utställningen med hjälp av texter som författaren Carina Karlsson skrivit. Tillsammans med slottets permanenta utställning ges besökarna möjlighet att följa slottets olika stadier av förfall och återuppbyggnad, men det här är ingen byggnadshistorisk utställning utan det som visas är konstnärernas upplevelse av slottet säger verksamhetsledare Silvana Fagerholm-Sjöblom på slottet. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »