Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 december, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:32

Journalistiken missar de unga

I dessa tider med nedläggningar, sammanslagningar och uppsägningar inom mediahus både i Finland och Sverige frågar vi oss idag hur journalistikens framtid ter sig och vad det förändrade medialandskapet betyder för samhället och det offentliga samtalet. På de svarandes bänk sitter professorn i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors Tom Moring som i veckan gästade Åland på inbjudan av Ålands journalistförening. Den traditionella journalistiken missar helt de unga under 40 år konstaterar han - trots att också många journalister själva är unga. Lokaltidningarna har de största chanserna att överleva tror han också - det lokala fortsätter att fvara unikt också i det digitaliserade mediabruset. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »