Publicerad: fredag, 12 december, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:32

Journalistiken missar de unga

I dessa tider med nedläggningar, sammanslagningar och uppsägningar inom mediahus både i Finland och Sverige frågar vi oss idag hur journalistikens framtid ter sig och vad det förändrade medialandskapet betyder för samhället och det offentliga samtalet. På de svarandes bänk sitter professorn i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors Tom Moring som i veckan gästade Åland på inbjudan av Ålands journalistförening. Den traditionella journalistiken missar helt de unga under 40 år konstaterar han - trots att också många journalister själva är unga. Lokaltidningarna har de största chanserna att överleva tror han också - det lokala fortsätter att fvara unikt också i det digitaliserade mediabruset. Redaktör är Eva Nyberg