Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 11 april, 2018 - 11:40Uppdaterad: onsdag, 11 april, 2018 - 11:40
  • Docent Janne Holmén föreläste vid fredsinstitutets lunchseminarium
  • Janne Holmén, foto Privat

Historieskrivning och identitetsbygge

Hur uppfattar öbor sin identitet och sin historia i relation till nationalstaten och sin omvärld? Under den rubriken föreläste docenten i historia Janne Holmén vid fredsinstitutets lunchseminarium.

Att historieskrivningen kan skifta från tid till annan har Janne Holmén kunnat konstatera i sitt forskningsprojekt där han undersökt hur öar i Östersjön skrivit sin historia och sett på sin identitet i förhållande till omvärlden över tid. Vid seminariet berättade han mer ingående om historieskrivningen på Bornholm, Ösel och förstås Åland - i samtliga fall har sättet man ser på den egna ön i förhållande till omvärlden förändrats över tid. Den enda ö vars historieskrivning varit oförändrad är Gotland säger Janne Holmén. I Ålands fall gick man från att i stort sett följa finländsk historieskrivning och syn på Åland till att se Ålands historia som en del av Sveriges för att efter självstyrelsens tillkomst börja teckna en bild av en alldeles specifik åländsk historia. Ofta har synen på identiteten och relationen till nationalstaten man tillhör förändrats i samband med kris och krigssituationer konstaterade Janne Holmén också.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »