Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 oktober, 2016 - 11:40Uppdaterad: fredag, 2 februari, 2018 - 10:04

Häxprocesser förr och idag

Den nya filmen om de åländska häxprocesserna på 1600-talet, Djävulens jungfru, imponerar inte på Inger Skogberg i Geta Finnö. Hon har själv en häxutpekad kvinna i sin släkt.

Inger Skogberg har många invänvndningar att anföra mot höstens film om de åländska häxprocesserna. Redan den språkliga förvirringen gör att man inte kan tro på att detta är Åland på 1600-talet säger hon - i filmen talar överklassens representanter rikssvenska medan småfolket sinsemellan talar mest finska och gentemot överheten en stolpig svenska. och inte var ju alla häxdömda på Åland från samma by, som man får intrycket av i filmen - de kom från olika platser på Åland och på den tiden var det reella avstånd mellan byarna säger Inger, som själv har hittat en häxanklagad kvinna i sin släkt. Häxprocesser förekommer också i vår tid, men förföljelsen tar sig andra uttryck säger Inger Skogberg också. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »