Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 februari, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:38

Häxor lockar än

Therése Söderlinds andra roman, Vägen mot Bålberget  handlar om häxprocesser längs Ångermanälven på 1600-talet. Boken är aktuell inför årets upplaga av Mariehamns litteraturdagar, där författaren medverkar. Det är en riktig tegelstensroman som spänner över ett tidsspann om 400 år. Läsaren får följa flera parallella människoöden, sinsemellan väldigt olika men i mångt och mycket också väldigt likartade. Författaren Carina Karlsson som  har intresserat sig för de åländska häxprocesserna samtalar i dagens program med Eva Nyberg om Vägen mot Bålberget och om fenomenet häxprocesser, som uppenbarligen fortsätter att fascinera både författare och filmproducenter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »