• Anna Grönholm och Åke Söderlund ser utmärkelsen som ett nationellt erkännande av Gustaf Erikssons betydelse. Foto: Felix Quarnström
Åke Söderlund och Anna Grönholm diskuterar utmärkelsen och arkivets kulturella betydelse
Publicerad: fredag, 21 april, 2017 - 14:38, uppdaterad: fredag, 21 april, 2017 - 14:38

Gustaf Eriksson-arkivet tilldelas världsminnesstatus

Efter ett initiativ från Helsingfors har nu samlingarna från Gustaf Eriksson-rederiet tilldelats en status som världsminne. Enligt Mariehamns landskapsarkivarie Åke Söderlund är det ett erkännande av rederiets betydande roll i att forma det åländska samhället och sprida kunskap om Finland och dess kultur i världen. Och precis hur stor den betydelsen har varit, menar han, är något vi som ålänningar kan vara för nära för att inse.

Det som idag finns kvar av Eriksson-arkivet, ett tjugotal hyllmeter mappar av dokument, brev och ritningar, är det som räddades efter att Gustaf Erikssons tidigare hemm brann 1990. Den samlingen är det fjärde finska arkiv eller bibliotek som tilldelats statusen som världsminne, och anledningen till det är långt dess internationella räckvidd. Att Eriksson på sin tid var hela världens största enskilda segelfartygsredare gör att arkivet återget en verksamhet som var såväl världsomspännande som unik och färgstark, och som lämnat spår inte bara i det åländska samhället, utan så långt bort som i Australien.