Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 december, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:33

Gustaf Eriksons ångare i ny bok

Gustaf Erikson var inte bara segelfartygsredare, han började också tidigt köpa in ångfartyg till sitt rederi. Den här mer okända delen av rederiets verksamhet har nu dokumenterats av två trotjänare på kontorssidan, Bo Limnell och Ralph E Sjöholm. Projektet startade som en arkivstädning men blev en bok där man systematiskt går igenom alla 22 ångfartyg och deras historia: laster, förlisningar, besättningsproblem och vädrets omilda framfart utgående från arkiverade handlingar och korrespondens mellan rederi och befälhavare. Boken är rikt illustrerad. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »