Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 15 november, 2018 - 12:30Uppdaterad: torsdag, 15 november, 2018 - 12:30
  • Kulturminister Tony Asumaa är nöjd med kulturens tilldelning i budgetförslaget

Generös kulturbudget 2019

Kulturen står sig väl i landskapsregeringens budgetförslag för 2019 - det här är den bästa budget jag har lagt säger kulturminister Tony Asumaa.

Flera större kultursatsningar finns med i budgetförslaget för 2019 - bland annat det sedan länge planerade besökscentret i Bomarsund där åpengar nu reserverats både för planering av innehåll och projektering av själva byggnaden. Också Kastelholms slott som besöksmål görs mer attraktivt med både nya skyltning och nya guider. Musikinstituitet som länge levt under knapphetens stjärna får nu medel för att ta in fler elever och också köpa in instrument och under nästa år drar satsningen på kreativa barn igång i låg- och mellanstadieskolornas eftisverksamhet. Filmkommissionärens arbetstid utökas och Gävle symfoniorkester fortsätter att gästspela två gånger i året på Åland, samarbetet har utfallit väl konstaterar ministern. Mindre nöjd är Tony Asumaa med hur Nordens Institut arbetar idag. Nästa år ska NIPÅ flytta till nya lokaler och då hoppas ministern på större synlighet och också aktivare arbete för att föra ut åländsk kultur i övriga Norden.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »