Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 16 april, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 12:15

Filmsamarbete inleds

Filmregion Mälardalen-Stockholm har i dagarna besökt Åland för diskussioner med kulturbyrån och näringslivet med anledning av att landskapsregeringen nu gått med i filmregionen som part. Förhoppningarna med det är att få ännu fler filminspelningar förlagda till Åland och samtidigt kunna ta del av den kompetens filmregionen besitter. En åländsk filmfond med bistånd av också privat kapital skulle göra finansieringsmöjligheterna smidigare och snabbare konstaterades liksom att filmproducenter går dit där pengarna finns. De åländska skärgårdsfärjorna som kan transportera ut inspelningsbilar till ytterskärgården är ett åländskt trumfkort gentemot Stockholms skärgård sades vidare. Redaktör är Eva Nyberg

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »