Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 14 november, 2018 - 12:30Uppdaterad: onsdag, 14 november, 2018 - 12:30
  • Matilda Nordberg, ny projektledare för Mariehamns litteraturdagar

Ensamhet tema för litteraturdagarna 2019

Matilda Nordberg är ny projektledare för flaggskeppet bland åländska kulturevenemang, Mariehamns litteraturdagar. Efter två månader på jobbet har hon strukturen ganska klar men några författarnamn avslöjar hon inte än - däremot temat som blir ENSAMHET.

Att skriva böcker är ett ensamt arbete. Att läsa dem kan vara både ensamt och grund för en gemenskap, om man pratar om det man läst med andra. Somliga hävdar att vi aldrig varit så ensamma som idag - andra igen menar att den nya digitala tekniken gör oss mindre ensamma. Att vara ensam är så skämmigt att många undviker ordet - numera är man SJÄLV, inte ensam. Det finns många infallsvinklar på temat ensamhet och många författare som blivit kontaktade har varit spontant positiva just till temat berättar Matilda Nordberg. Men vilka som är klara för medverkan berättar hon inte än - hon vill ha hela bilden klar för sig först. Det har nämligen blivit väldigt mycket svårare att rekrytera starka författarnamn eftersom konkurrensen om dem blivit så mycket hårdare i takt med att nya litterära festivaler tillkommit. Seminariet som inleder litteratdagarna kommer att handla om fake news och behovet av källkritik.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »