Publicerad: onsdag, 6 februari, 2019 - 11:40Uppdaterad: onsdag, 6 februari, 2019 - 11:40
  • Eckerö post- och tullhus, arkivfoto Eva Nyberg
  • Stefan Rumander, VD för Fastighetsverket, arkivfoto Eva Nyberg

Eckerö post och tullhus disponeras om

Efter byggnadsminnesförklaringen av Eckerö post- och tullhus ifjol pågår nu diskussioner mellan kulturbyrån, kulturdelegationen och landskapets fastighetsverk om hur lokalerna där ska nuyttjas på bästa sätt. En hel del rockader är aktuella.

Att huset skyddas genom byggnadsminnesförklaringen ser fastighetsverkets VD Stefan Rumander som enbart positivt. Vi vill ha tydliga vårdplaner så vi vet vad vi har att förhålla oss till säger han. Han eftersträvar också en tydligare struktur i skötseln av huset där ansvarsområdena tidigare varit lite oklara. Nu avser fastighetsverket ta över rollen som hyresvärd för hela byggnaden och vill ha klara besked av kulturbyrån t ex om vilka utrymmen de önskar disponera för sina tillfälliga och permanenta utställningar. Gäststipendiatverksamheten som bedrivs i kulturdelegationens regi fortsätter men bostaden flyttas till södra flygeln, alltså bort från huvudbyggnaden. Därmed möjliggörs en flytt av det restaurangkök som finns där vilket i sin tur förbättrar möjligheterna att ta emot större grupper där, vilket bl a lagtinget uttryckt önskemål om. Det kräver dock vissa ombyggnader som måste sanktioneras på ministernivå säger Stefan Rumander.