Publicerad: tisdag, 21 oktober, 2014 - 11:40Uppdaterad: tisdag, 20 september, 2016 - 10:50

Dragkampen om modellstaden

Trots att bildningsnämnden redan för ett år sedan slog fast att modellstaden över Mariehamn måste flyttas från sin nuvarande placering i Marieparks bottenvåning är de elva vitrinerna alltjämt kvar där. En privat sponsor har det gångna året betalat mer än hälften av hyran men det åtagandet upphör nu och flyttbeslutet kvarstår. I början av september trodde bildningsdirektör Kjell Nilsson att frågan var löst - vitrinerna flyttas till tidigare läromedelscentralen i bibliotekshusets källarplan utom en som placeras på Mariebad. Men Nybyggarne som skapat modellstaden stretar åter emot och nu samlas det in namn för att få ha den kvar i Mariepark. En olöslig ekvation suckar bildningsdirektören. Redaktör är Eva Nyberg