• Eckerö kyrka hör till de åländska kyrkor som Christina Remmer dokumenterat tillsammans med Åsa Ringbom.
Åsa Ringbom minns sin mångåriga samarbetsparrtner och vän:
Publicerad: fredag, 13 januari, 2017 - 11:40, uppdaterad: fredag, 13 januari, 2017 - 11:40

Christina Remmer in memoriam

Åsa Ringbom minns sin mångåriga samarbetspartner och vän, Christina Remmer.

Strax före jul avled Christina Remmer, tidigare bibliotekarie och arkivarie vid Ålands Museum men också en flitig hembygdsforskare och skribent. Under många år samarbetade hon med Åsa Ringbom i dokumentationen av de åländska kyrkorna, ett projekt som bara är halvvägs konstaterar Åsa Ringbom. Christina Remmer har skrivit färdigt sin del till den fjärde av planerade åtta volymer, tre är utgivna. Landmärken i det tidigare Mariehamn har hon också skrivit om såsom Miramar, Socis och badanläggningen men även skrivit om bemärkta personer i åländsk historia.