Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 februari, 2019 - 11:40Uppdaterad: fredag, 15 februari, 2019 - 11:40
  • Skutbyggarna Lasse Hagström och Kenneth Holmström i förgrunden, ordförande för Stiftelsen Emelia, Björn Kalm i bakgrunden.
  • Allan Palmers vision av den färdiga skutan. Emelia liknar sannerligen Albanus, men blir ett par meter längre och något bredare.

Bygget av Emelia har påbörjats

Från och med nyår har arbetet med en efterträdare till Albanus tagit steget från planering till bygge.  I en av hallarna i sjökvarteret har båtbyggarna Lasse Hagström och Kenneth Holmström nu påbörjat tillverkningen av spantar till den nya galeasen Emelia. Det är ett projekt som kommer att ta många år i anspråk, sjösättningen blir om cirka fem år berättar Björn Kalm, som nyligen tagit över som ordförande i stiftelsen Emelia.

I motsats till Albanus, som är byggd i åländsk furu byggs den nya galeasen i ek. Det ska göra henne durablare och minska på underhållsbehovet som varit ett bekymmer med Albanus säger Björn Kalm. Eken är både hårdare och tyngre att jobba med berättar Kenneth Holmström och Lasse Hagström som får leka lite uppfinnare under arbetets gåmng för att underlätta lyft etc. Virket kommer från en skeppsvirkesleverantör i Danmark .I sommar räknar man med att det ska bli kölsträckning, på norra sidan av hallen för skutan byggs utomhus. Inne i hallen ryms den inte, men bygget ska täckas över så de som arbetar får göra det under tak.  Tanken är att knyta båtbyggarlärlingar till projektet för det handlar inte bara om att bygga en ny galeas, det handlar också om att bevara och föra vidare kunskaperna till nya generationer säger Björn Kalm. Alla som på något sätt vill vara med och bidra till det här projektet är välkomna - som frivilligarbetare, som finansiärer, som donatorer.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »